June 2018

hgk-antropoti-concierge-service-dubai-croatia

Konferencija Europski plan vanjskih ulaganja – Zagreb

Off

Antropoti sudjelovanje na konferenciji Europski plan vanjskih ulaganja održanoj u HGK u Zagrebu 8. lipnja 2018.. Naime, radi se o instrumentu razvojne politike EU, čiji je cilj poticati uključivanje privatnoga sektora u razvojno partnerstvo putem novih ulaganja, u Afriku i …

Read more